Default Header Image

Departamentul Trai

 Este preocupat de acordarea unui loc de cazare în cămin studenților și rezidenților Universității. Perioada de cazare este de un semestru de studii, după care, la solicitarea locatarului perioada se prelungește și pentru următorul semestru de studii a aceluiași an.

Depunerea cererilor pentru cazare în căminele Universității se efectuează on-line, din profilul personal în SIMU. Cererile se depun în ultimele 2 săptămâni ale lunii mai, iar rezultatele sunt anunţate la finele sesiunii, de obicei, pâna la 30 iunie. 
 

Departamentul are drept sarcini:

  • Asigurarea tuturor necesităţilor mediciniștilor cazați în căminele Universității;
  • Crearea unei punți de comunicare și conlucrare între administrația Universității și locatarii Campusului studențesc;
  • Colaborarea cu consiliile căminelor, oferind toate facilitățile necesare.

Totodată, Departamentul Trai încurajează studenții cazați în cămine să participe la diverse activități, precum:

  • Competiții sportive, la care concurează selecționatele căminelor pentru cupă;
  • Concursul „Cel mai frumos cămin în haine de sărbătoare” – se organizează anual, în luna decembrie, iar studenții se mobilizează și creează o adevărată feerie de sărbătoare;
  • „Ziua salubrizării” - acţiune de responsabilitate socială, în care sunt antrenați studenții cărora le pasă de mediul înconjurător, dedicându-și câteva ore, din timpul lor, curățeniei și eliminării deșeurilor din preajma Campusului studențesc. Astfel, prin această acțiune, locatarii căminelor dau dovadă de solidaritate față de oraș și de protejare a mediului.

 

 
 INFORMAȚIE REFERITOR LA PROCEDURA DE CAZARE PENTRU ANUL 2024 – 2025 (Romană)
 
 INFORMATION REGARDING THE ACCOMMODATION PROCEDURE FOR THE STUDY YEAR 2024 – 2025 (Engleză)
 
 Oferta de cazare pentru anul de studiu 2024-2025 Facultățile: Medicină 1, Stomatologie și Farmacie
 
Lista Căminelor Studențești
 
Formarea raitingului fiecărui student
 
Formular cerere de cazare
 
 Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea căminelor studențești a USMF ,,Nicolae Testemițanu”