Default Header Image

Departamentul Trai

 Este preocupat de acordarea unui loc de cazare în cămin studenților-solicitanți. Perioada de cazare este de un semestru de studii, după care, la solicitarea locatarului perioada se prelungește și pentru următorul semestru de studii a aceluiași an.

Depunerea cererilor pentru cazare în căminele Universității se efectuează on-line, din profilul personal în SIMU. Cererile se depun în ultimele 2 săptămâni ale lunii mai, iar rezultatele sunt anunţate la finele sesiunii, de obicei, pâna la 30 iunie. Departamentul are drept sarcini:

  • Asigurarea tuturor necesităţilor mediciniștilor cazați în căminele Universității;
  • Crearea unei punți de comunicare și conlucrare între administrația Universității și locatarii Campusului studențesc;
  • Colaborarea cu consiliile căminelor, oferind toate facilitățile necesare.

Totodată, Departamentul Trai încurajează studenții cazați în cămine să participe la diverse activități, precum:

  • Competiții sportive, la care concurează selecționatele căminelor pentru cupă;
  • Concursul „Cel mai frumos cămin în haine de sărbătoare” – se organizează anual, în luna decembrie, iar studenții se mobilizează și creează o adevărată feerie de sărbătoare;
  • „Ziua salubrizării” - acţiune de responsabilitate socială, în care sunt antrenați studenții cărora le pasă de mediul înconjurător, dedicându-și câteva ore, din timpul lor, curățeniei și eliminării deșeurilor din preajma Campusului studențesc. Astfel, prin această acțiune, locatarii căminelor dau dovadă de solidaritate față de oraș și de protejare a mediului.
 
Lista Căminelor Studențești
 
Formarea raitingului fiecărui student
 
Formular cerere de cazare