Default Header Image

Departamentul Trai

 Este preocupat de acordarea unui loc de cazare în cămin studenților și rezidenților Universității. Perioada de cazare este de un semestru de studii, după care, la solicitarea locatarului perioada se prelungește și pentru următorul semestru de studii a aceluiași an.

Depunerea cererilor pentru cazare în căminele Universității se efectuează on-line, din profilul personal în SIMU. Cererile se depun în ultimele 2 săptămâni ale lunii mai, iar rezultatele sunt anunţate la finele sesiunii, de obicei, pâna la 30 iunie. Departamentul are drept sarcini:

  • Asigurarea tuturor necesităţilor mediciniștilor cazați în căminele Universității;
  • Crearea unei punți de comunicare și conlucrare între administrația Universității și locatarii Campusului studențesc;
  • Colaborarea cu consiliile căminelor, oferind toate facilitățile necesare.

Totodată, Departamentul Trai încurajează studenții cazați în cămine să participe la diverse activități, precum:

  • Competiții sportive, la care concurează selecționatele căminelor pentru cupă;
  • Concursul „Cel mai frumos cămin în haine de sărbătoare” – se organizează anual, în luna decembrie, iar studenții se mobilizează și creează o adevărată feerie de sărbătoare;
  • „Ziua salubrizării” - acţiune de responsabilitate socială, în care sunt antrenați studenții cărora le pasă de mediul înconjurător, dedicându-și câteva ore, din timpul lor, curățeniei și eliminării deșeurilor din preajma Campusului studențesc. Astfel, prin această acțiune, locatarii căminelor dau dovadă de solidaritate față de oraș și de protejare a mediului.
 
Lista Căminelor Studențești
 
Formarea raitingului fiecărui student

FIECARE STUDENT, PENTRU CAZAREA ÎN CĂMIN, VA ACUMULA PUNCTAJ, CARE VA FI FORMAT DIN:

  Punctajul de cazare PC  se formează din NOTA MEDIE (NM) (sesiunea de vară 2022 + sesiunea de iarnă 2022)
+ Situația familială SF + Activitatea extracuriculară AE - Punctele de penalizare PP

PC = NM + SF + AE - PP

 

PONDERILE CRITERIILOR (SITUAŢIA FAMILIALĂ)

 Criteriu

 Ponderea  

 *Notă

 Student orfan de ambii părinţi

necondiţionat*

   
 Student invalid de gr. I

necondiţionat*

   fără restanţe
 Student din familie cu 7 copii şi mai mulţi

Necondiţionat

    fără restanţe , copii până la 18 ani
 Familie de studenţi (ambii studenţi USMF)

0,5

   
 Student orfan de un părinte (părinte decedat)

0,9

   
 Părinţi invalizi de gradul I

0,5

   
 Student invalid de gradul II şi III

0,9

   
 Părinţi invalizi de gradul II şi III

 0,3

   
 Student din familie cu 2 şi mai mulţi studenţi

0,5

   
 Părinţi veterani de război

0,3

   
 Student din familie cu 3 – 4 copii

 0,5

    copii până la 18 ani
 Student din familie cu 5 -6 copii

 0,9

    copii până la 18 ani
 Părinţi pensionari

 0,3

   barbaţii de la 62 ani, femeile de la 57 ani în sus
 Student cu un părinte (un părinte este lipsit de drepturi părinteşti)

 0,9

   
       
Părinţi divorţaţi        0,2  

PONDERILE CRITERIILOR (ACTIVITĂŢI EXTRACURRICULARE)

 Criteriu

 Ponderea

 Notă

 Şef de grupă, Şef de torent, Şef sfatul căminului

 0,5

informatia este transmisa de decanat 
 Membru al echipelor şi ansamblurilor artistice şi culturale din cadrul USMF

 0,3

Informatia este prezentata la ASRM
 Membru al echipelor sportive din cadrul USMF

 0,3

 Informatia este prezentata la ASRM
 Participant la conferinţele ştiinţifice din cadrul USMF, naţionale, internaţionale, etc.

 0,3

 copiile diplomelor de participare
Participanţi în calitate de voluntari în cadrul proiectelor de promovare a modului sănătos de viaţă

0,3

Prezentarea copiilor diplomelor de participare
 Membru al organizaţiilor si structurilor de autoguvernare studenţeşti din cadrul USMF

 0,8

 recomandare din partea ASR al USMF
 Studenţii participanţi în echipele de reparaţie (cămine şi blocuri de studii)

0,6

 Lista participanţilor e necesar să fie aprobată de comisia de cazare a facultăţii.
Premiant la conferinţele ştiinţifice din cadrul USMF, naţionale.

0,5

copiile diplomelor
Premiant la conferinţele ştiinţifice internaţionale

0,8

 copiile diplomelor
Premiant la competiţii sportive nationale si internationale

0,5

copiile diplomelor

Participant pasiv la conferinţele ştiinţifice din cadrul USMF «N.Testemiţanu», naţionale, internaţionale

 

 

0.1

Copiile diplomelor

Participare activa in viata socio-culturala din cadrul USMF «N.Testemiţanu»

 

 

0.1

Lista participanţilor e necesar să fie aprobată de comisia de cazare a facultăţii.

!!!!!!! Studenţii care nu sunt atestaţi în cămine automat sunt excluşi de pe lista de cazare

 

 

Puncte de penalizare (PP) 

Punctele de penalizare se aplica de comisia formată din Administratorul caminului, membrii consiliului locatarilor caminului, membrul directiei campusului studentesc si membru al asociatiei studentilor si rezidentilor in medicina care elaboreaza un proces verbal. Punctele de penalizare vor fi anuntate locatarilor pina la finele anului de cazare.

În caz de acumulare a unui punctaj de peste 6 puncte, studentul nu este atestat în cămin şi este exclus din concursul de cazare în baza decizie comisiei de cazare.

Încălcări

Puncte penalizare

   Consum de alcool, droguri, substante stupefiante si alte substante interzise 

6 p

  Organizarea petrecerilor cu tulburarea linistii si consum de alcool

6 p

  Subinchirierea spatiului locativ altei persoane 

6 p

  Utilizarea spatiului pentru activitati comerciale

6 p

  Furtul bunurilor

6 p

  Fumatul în incinta căminului și spațiilor adiacente a Universității

6 p

  Nerespectarea regimului sanitar

4 p

  Tulburarea linistii dupa orele 23.00 cu sunete

4 p

  Deteriorarea patrimoniului Universitar

4 p

  Schimbarea cu locul din odaie fara anuntarea Asociatiei

3 p

  Folosirea aparatelor electrice neautorizate 

3 p

  Neprezentare nemotivată la lucrările de salubrizare in camin si spatii adiacente 

2 p

  Prezenta dupa ora 23.00 a persoanelor străine

2p

 

 
 
Formular cerere de cazare

Cererea de cazare se depune de pe profilul personal SIMU (Sistemul Informațional de Management Universitar) al fiecărui student în perioada prestabilită.
 Acces SIMU
În cazul studenților familiari se mai depune si o cerere scrisă în care se anexează documentele care confirmă statutul.

Model cerere studenți

Model cerere rezidenți