asrm

Despre ASRM

         Asociaţia Studenţilor şi Rezidenţilor în Medicină

ASRM

A fi student la Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”  înseamnă a conştientiza faptul că păşeşti pe urmele unor oameni de vază,  înseamnă a-ţi asuma unele responsabilităţi, dar şi scopuri nobile, înseamnă a demonstra că eşti suficient de matur pentru a genera idei constructive şi pentru a lua decizii importante.

Asociaţia Studenţilor şi Rezidenţilor în Medicină (ASRM) care, în acest an, împlineşte 24 ani de activitate, este o dovadă a faptului că studenţii USMF „Nicolae Testemiţanu” pot fi conştienţi, responsabili şi suficient de maturi în acţiunile lor.

La baza fondării Asociaţiei Studenţilor şi Rezidenţilor în Medicină (ASRM) se află Comitetul Sindical Studenţesc al Universităţii, fondat în 1946, iar apoi, la 9 noiembrie 1999, în urma colaborării între organizaţiile studenteşti ale USMF „Nicolae Testemiţanu” (Comitetul sindical studenţesc, Liga studenţilor medici, Asociaţia studenţilor medici) și Rectorat, a fost fondată Asociaţia Studenţilor și Rezidenţilor în Medicină, inaugurată și aprobată la prima conferinţă a ASRM, din 8 decembrie 1999.

În anul 2004, a avut loc a II-a conferinţă a ASRM, în cadrul căreia a fost aleasă o nouă conducere a organizaţiei, în frunte cu domnul Sergiu Berliba. În decembrie 2009, s-a desfăşurat a III-a conferinţă a ASRM, iar cu acest prilej, şi-au anunţat intenţia de aderare şi alte organizaţii studenţeşti, unificându-se toate într-o Asociaţie a Studenţilor şi Rezidenţilor în Medicină - mai puternică ca niciodată, unde fiecare student se poate regăsi. Actualul preşedintele al organizației - Gheorghe Buruiană, medic-rezident și student-doctorand, specialitatea Ortopedie și Traumatologie, reales în funcția de președinte al ASRM - Asociația Studenților și Rezidenților în Medicină din Moldova pentru al doilea mandat consecutiv, îşi propune să vină în întâmpinarea necesităţilor reale ale studenţilor USMF „Nicolae Testemițanu”, drept dovadă, în acest an, a fost reevaluată, modificată și perfecționată  varietatea direcţiilor de activitate.

Membrii ASRM-ului rămân a fi un grup de tineri entuziaşti, plini de idei şi forţe, gata să renunţe la puţinul timp liber pe care-l oferă curriculum-ul universităţii noastre pentru a aduce ceva nou şi interesant, dar şi util în viaţa studenţilor USMF „Nicolae Testemiţanu”.

În pofida faptului că în ASRM toţi membri sunt trataţi de pe poziţii egale, există, totuşi, o organizare ierarhică bine pusă la punct cu propriile organe „legislative” şi „executive”. Aşadar, activitatea Asociaţiei Studenţilor şi Rezidenţilor în Medicină este asigurată de 11 departamente funcţionale ce se reunesc în 4 direcţii principale de activitate:

 1. Departamentul Știință și Studii
 2. Departamentul Relații Externe
 3. Departamentul Cultură
 4. Departamentul Sport
 5. Departamentul IT și MassMedia
 6. Departamentul Resurse Umane
 7. Departamentul Social
 8. Departamentul Trai
 9. Departamentul Medicină nr.2
 10. Departamentul Facultatea Farmacie
 11. Departamentul Rezidenți

Organigramă

Adunarea Generală

Consiliul de administrare

Preşedinte ASRM

Prim-vicepreședinte

Responsabil Facultatea de Stomatologie Vicepreşedinte Vicepreşedinte Vicepreşedinte Responsabil Facultatea de Farmacie

Direcţia Ştiinţe

Direcţia Cultură

Direcţia Social

Direcţia Studii

Direcţia TI şi Mass Media

Direcţia Proiecte

Direcţia RE

Direcţia Trai

Direcţia Sport

Asociaţia Studenţilor şi Rezidenţilor în Medicină reprezintă o expresie a voinţei şi a doleanţelor studenţilor USMF „Nicolae Testemiţanu” şi are misiunea de a proteja drepturile studenţilor USMF şi a da viaţă ideilor lor.

Împreună suntem mai puternici!