asrm

Despre ASRM

         Asociaţia Studenţilor şi Rezidenţilor în Medicină

ASRM

A fi student la Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”  înseamnă a conştientiza faptul că păşeşti pe urmele unor oameni de vază,  înseamnă a-ţi asuma unele responsabilităţi, dar şi scopuri nobile, înseamnă a demonstra că eşti suficient de matur pentru a da idei constructive şi pentru a lua decizii importante.

Asociaţia Studenţilor şi Rezidenţilor în Medicină (ASRM) care în acest an împlineşte  15 ani de activitate, este o dovadă a faptului că studenţii USMF „Nicolae Testemiţanu” pot fi conştienţi, responsabili şi suficient de maturi în acţiunile lor.

La baza fondării Asociaţiei Studenţilor şi Rezidenţilor în Medicină (ASRM) se află Comitetul Sindical Studenţesc al Universităţii, fondat în 1946, iar apoi la 9 noiembrie 1999 în urma colaborării între organizaţiile studenteşti a USMF “Nicolae Testemiţanu” (Comitetul sindical studenţesc, Liga studenţilor medici, Asociaţia studenţilor medici) și Rectorat a fost fondată Asociaţia Studenţilor și Rezidenţilor în Medicină, organizarea căreia a fost inaugurată și aprobată la prima conferinţă a ASRM din 8 decembrie 1999.

În anul 2004 a avut loc a II-a conferinţă a ASRM, în cadrul căreia a fost aleasă o nouă conducere a organizaţiei în frunte cu domnul Sergiu Berliba. În decembrie 2009 a avut loc a III-a conferinţă a ASRM cu prilejul căreia au aderat la ASRM şi alte oranizaţii studenţeşti, unificîndu-se toate într-o Asociaţie a Studenţilor şi Rezidenţilor în Medicină mai puternică ca niciodată, unde fiecare student se poate regăsi. Actualul preşedintele al organizației, Marcel Abraş, asistent universitar, Disciplina cardiologie îşi propune să vină în întîmpinarea nevoilor reale ale studenţilor USMF ”Nicolae Testemițanu”, drept dovadă în acest an varietatea direcţiilor de activitate a crescut.

Membrii ASRM-ului rămîn a fi un grup de tineri entuziaşti, plini de idei şi forţe, gata să renunţe la puţinul timp liber pe care-l oferă curriculum-ul universităţii noastre pentru a aduce ceva nou şi interesant, dar şi util în viaţa studenţilor USMF „Nicolae Testemiţanu”.

În pofida faptului că în ASRM toţi sunt primiţi de pe poziţii egale, există totuşi o organizare ierarhică bine pusă la punct cu propriile organe „legislative” şi „executive”. Aşadar, activitatea Asociaţiei Studenţilor şi Rezidenţilor în Medicină este asigurată de 9 direcţii funcţionale care se reunesc în 3 direcţii principale de activitate:

  1. Direcţia Studii
  2. Direcţia Ştiinţe
  3. Direcţia Proiecte
  4. Direcţia Relaţii Externe
  5. Direcţia Tehnologii Informaţionale şi MassMedia
  6. Direcţia Cultură
  7. Direcţia Social
  8. Direcţia Trai
  9. Direcţia Sport

Organigramă

Adunarea Generală

Consiliul de administrare

Preşedinte ASRM

Primvicepreședinte

Responsabil Facultatea de Stomatologie Vicepreşedinte Vicepreşedinte Vicepreşedinte Responsabil Facultatea de Farmacie

Direcţia Ştiinţe

Direcţia Cultură

Direcţia Social

Direcţia Studii

Direcţia TI şi Mass Media

Direcţia Proiecte

Direcţia RE

Direcţia Trai

Direcţia Sport

Asociaţia Studenţilor şi Rezidenţilor se prezintă ca o expresie a voinţei şi doleanţelor studenţilor USMF „Nicolae Testemiţanu”, care în fiecare an de activitate îşi dă toată străduinţa pentru a proteja drepturile studenţilor USMF şi a da viaţă ideilor lor.

Împreună suntem mai puternici!