avize detail

„Bursa Speranței” pentru studenții cu rezultate remarcabile

Publicat: 01.03.2024
BCR Chișinău S.A. (mun. Chișinău, str. Pușkin, 60/2)

Studenții, medicii-rezidenți și studenții-doctoranzi ai Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” care au rezultate remarcabile la învățătură și în cercetare pot participa la un concurs pentru obținerea unei burse din partea Băncii Comerciale Române din Chișinău. 

„Bursa Speranței”, ajunsă la cea de-a V-a ediție, presupune acoperirea taxei de studii, a cheltuielilor pentru achiziționarea de materiale didactice, participări la conferințe studențești, programe de cercetare și de perfecționare.

Doritorii de a participa la acest concurs trebuie să completeze un formular de participare și să depună dosarul până în data de 4 octombrie 2019, în plic la sediul central al BCR Chișinău S.A. (mun. Chișinău, str. Pușkin, 60/2).       

Criterii de eligibilitate:

-     Studenții care își urmează studiile de licență/ masterat/ doctorat în domeniul științelor tehnice, agricole, medicale, pedagogice;

-     Rezultate remarcabile la învățătură - media generală 8,5 și mai mult, dovada implicării studentului în proiecte de cercetare/ studii aprofundate/ stagii.

Actele necesare:

-     formularul de participare la concurs;

-     copia carnetului de student;

-     copia extrasului din matricolă;

-     descrierea proiectului de cercetare/studiu/stagiu;

-     o scrisoare de recomandare de la facultate.

Etapele concursului:

-     9 septembrie - 4 octombrie 2019 – depunerea dosarelor în plic la sediul central BCR Chișinău;

-     7 - 11 octombrie 2019 – interviuri cu candidații preselectați de comisia de selecție     

-     până în 30 noiembrie 2019 – anunțarea câștigătorilor concursului.

Informații suplimentare la nr. de tel.: 22 852 098.

SOCIAL MEDIA

Comentarii