Asociaţia Studenţilor şi Rezidenţilor în Medicină

 
 

Contacte

Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie ”Nicolae Testemiţanu”

bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 165

Telefon fix : 022 222472

asr.usmf@gmail.com